บริษัท พรีเทค ( ประเทศไทย ) จำกัด รับออกแบบและก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เช่น โรงยิมเนเซี่ยม อาคารคลังสินค้า อาคารหอประชุม ฯลฯ และรวมถึง งานโครงหลังคาสำหรับพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ